Naše aktivity: 1997-2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016


Hlavní menu

 • HLAVNÍ STRÁNKA
 • Připravujeme
 • SPMP v ČR
 • Historie naší organizace
 • Kurzy a školení
 • Fotogalerie
 • Z tisku ...
 • Dokumenty ke stažení
 • Naši sponzoři
 • Dotace jsme získali ...
 • Spolupracujeme
 • Infopartneři

 • Kontaktní údaje:

  SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
  Bc. Jitka Punnerová
  Klazarova 968
  544 01 Dvůr Králová n/Labem

  tel: (+420) 607 153 682
  email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

  Číslo bankovního účtu:
  129803808/0300

  Historie naší organizace

  Okresní organizace SPMP byla založena v říjnu 1991. Po krátké době svoji činnost přerušila a obnovila ji na mimořádné členské schůzi v prosinci 1997. Od té doby se plně věnuje své činnosti, kterou se snaží stále zkvalitňovat a rozšiřovat.

  Období 1997 - 2000.

  Složení okresního výboru:

  předseda: Otto VALA, vychovatel ÚSP
  místopředseda: Jaroslav PETERA, vychovatel denního stacionáře
  jednatel, hospodář: Eva ŠOLCOVÁ, vychovatelka ÚSP

  Předseda revizní komise: Jaroslav PROUZA, vedoucí ÚSP.

  Čelnskou základnu v tomto období tvořilo 13 kmenových členů a 87 členů s kolektivním členstvím.

  ROK 2001

  Složení okresního výboru:

  předseda: Otto VALA, vychovatel ÚSP
  místopředseda: Eva SCHREIBEROVÁ, zástupce rodičů
  jednatel, hospodář: Jitka PUNNEROVÁ, vychovatelka ÚSP

  Předseda revizní komise: Jaroslav PROUZA, vedoucí ÚSP.

  Členská základna se skládá z 23 kmenových členů a 87 členů s kolektivním členstvím.

  ROK 2002

  Okresní výbor pracoval ve stejném složení jako v roce 2001.

  V tomto období se rozrostla členská základna na 36 kmenových členů a 87 s kolektivním členstvím.

  ROK 2003

  Stávající výbor byl rozšířen o 2 členky: Janu ALBRECHTOVOVOU a Gabrielu GRULICHOVOU.

  K poslednímu prosinci máme 42 kmenových a 87 kolektivních členů.

  ROK 2004

  Od 1.1. pracuje jako předseda revizní komise Šárka GRULICHOVÁ.

  K 31.12. má naše okresní organizace 43 kmenových členů a 87 členů s kolektivním členstvím. K tomuto datu odstoupil stávající předseda Otto VALA.

  ROK 2005

  Od 1.1. došlo k těmto změnám ve složení výboru:

  předseda: Jitka PUNNEROVÁ, vychovatelka ÚSP
  jednatel, hospodář: Ivona VÁVROVÁ, účetní

  V tomto roce bylo zrušeno kolektivní členství a naše organizace má základnu o 144 členech.

  ROK 2006

  Okresní výbor pracoval ve stejném složení jako v roce 2005.

  K 31.12. máme 140 členů.

  ROK 2007

  Složení okresního výboru:

  předseda: Bc.Jitka PUNNEROVÁ, spec.pedagog ve Stacionáři v Trutnově
  místopředseda: Eva SCHREIBEROVÁ, zástupce rodičů
  hospodář: Ivona VÁVROVÁ, účetní
  členky výboru:
  Mgr.Jana ČUDEJKOVÁ (Albrechtová)
  Gabriela GRULICHOVÁ

  Předseda revizní komise: Ing. Šárka GRULICHOVÁ.

  V tomto roce poklesl počet členů z důvodu ukončení členství pasivním členům. K 31.12. máme 124 aktivně pracujících členů.

  ROK 2008

  Výbor pracoval ve stejném složení jako v roce 2007.

  K 31.12. odstoupila z funkce hospodářky Ivona VÁVROVÁ. K tomuto datu máme 153 členů.

  ROK 2009

  Složení okresního výboru:

  předseda: Bc.Jitka PUNNEROVÁ, spec.pedagog ve Stacionáři v Trutnově
  místopředseda: Eva ŠRAJEROVÁ, zástupce rodičů
  hospodář: Ing. Šárka Grulichová, účetní
  členky výboru:
  Mgr.Jana ČUDEJKOVÁ
  Gabriela GRULICHOVÁ

  Předseda revizní komise: Viktor JANATA.

  K 31.12. máme 160 členů.

  ROK 2010

  Výbor pracoval ve stejném složení jako v roce 2009.

  K 31. 12. máme 152 členů.

  ROK 2011

  Výbor pracoval ve stejném složení jako v roce 2010.

  K 31. 12. máme 157 členů.

  ROK 2012

  Složení okresního výboru:

  předseda: Bc.Jitka PUNNEROVÁ, ředitelka v MŠ
  místopředseda: Eva ŠRAJEROVÁ, zástupce rodičů
  hospodář: Ing. Šárka Grulichová, účetní
  členky výboru:
  Mgr.Jana ČUDEJKOVÁ
  Gabriela GRULICHOVÁ

  Předseda revizní komise: Viktor JANATA.

  K 31. 12. máme 167 členů (93 z nich jsou s postižením, 74 jsou dobrovolníci, rodinní příslušníci lidí s postižením).

  ROK 2013

  Výbor pracoval ve stejném složení jako v roce 2012.

  K 31. 12. máme 141 členů.

  Rok 2014

  Výbor pracoval ve stejném složení jako v roce 2013.

  K 31. 12. máme 156 členů.

  Rok 2015

  V tomto roce došlo ke změně právní formy naší organizace na

  SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.

  Složení výboru:

  předseda: Bc.Jitka PUNNEROVÁ
  místopředseda: Mgr. Jana ČUDEJKOVÁ
  ÚČETNÍ: Ing. Šárka JANATOVÁ GRULICHOVÁ

  členky výboru:
  Gabriela MOCOVÁ
  Mgr. Petra PUNNEROVÁ

  Předseda revizní komise: Viktor JANATA

  K 31. 12. máme 154 členů.


   
  Zveřejněno 12.06.2001 v 10:22 hodin